აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 17 მაისის №12 სხდომა

17 მაისი

დ ღ ი ს     წ ე ს რ ი გ ი
         

                                               

                                11:00 სთ.


   1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ (№09-01-08/62, 10.05.2018წ).

 
     მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე


   2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№09-01-08/63, 15.05.2018წ);

   მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე


   3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 17 მაისის პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრა.

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი