მინისტრის საათის განრიგი - 2024

20 თებერვალი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2024 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი  საბჭოს პლენარულ სხდომაზე სამინისტროს საქმიანობის შესახებ მთავრობის ცალკეული წევრის მოხსენების)  განრიგი № აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

19 აპრილი

13:00 საათი. დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 1. პეტიცია - ,,უსინათლო ან/და მცირედ მხედველი ადამიანების უსაფრთხო და ინკლუზიური გარემოს შექმნა“ (№09-02-13მ/67, 09.02.2024წ. პეტიციის ავტორი: ინგა მოსიძე)     მომხსენებელი : ინგა მოსიძე - პეტიციის ავტორი 2. თემატური მოკვლევა - ადრ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2024 წლის 18 აპრილის №4 სხდომა

18 აპრილი

11:30 სთ.დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში; მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

05 აპრილი

5 აპრილი, 2024 წელი  12:00 სთ ბიუროს სხდომათა ოთახი  დღის წესრიგი   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№09-01-08/59, 21.02.2024). ინიციატორი: აჭარის ...

საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

02 აპრილი

დღის წესრიგი02.04.2024 წელი12.00 სთ.       აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/59 21.02.2024 წ).     მომხსენებელი: აჭარის ავტონ ...