აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

27 ნოემბერი

დღის  წესრიგი 27 ნოემბერი, 2023 წელი   14:00 საათი    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  კანონის  პროექტი - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების  შეტანის თაობაზე.   ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტების ...

24 ნოემბერი

14:00 სთ. დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  კანონში ცვლილების შეტანის ...

ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებები განიხილეს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტში

24 ნოემბერი

   აჭარის 2023 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებები განიხილეს უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტში. სხდომაზე, კანონის პროექტთან დაკავშირებით, მოხსენება ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა წარმოადგინა.    ჯაბა ფუტკარაძის განცხადებით, ცვლილებები, ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2023 წლის 22 ნოემბრის №19 სხდომა

22 ნოემბერი

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№09-01-08/57, 21.11.2023წ.). მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე  ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

15 ნოემბერი

დღის  წესრიგი 15 ნოემბერი, 2023 წელი 14.00 სთ.   1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ’’ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024–2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი;  მომხსენებელი: ...