14 ივნისი

   ქალაქი ბათუმი                                   14 ივნისი, 2024 წელი

 

     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 68-ე მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად, მოწვეულ იქნას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომა 2024 წლის 17 ივნისს 12 საათიდან (განსახილველ საკითხთა ნუსხა თან ერთვის).

 

 

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე                                           დავით გაბაიძე

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი