საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

15 მარტი

დღის წესრიგი 15 მარტი, 2024 წელი 11:00 სთ. 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის 2024 წლის სამოქმედო გეგმის განხილვა- დამტკიცება.    მომხსენებელი: საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - მარინე გვ ...

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

12 მარტი

12:30 სთ. დღის  წესრიგი     1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის 2024  წლის  საქმიანობის  სამოქმედო  გეგმის  განხილვა;  მომხსენებელი: ილია ვერძაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი ...

უმაღლესი საბჭოს მორიგი პლენარული სხდომა

05 მარტი

5 მარტი, 2024 წელი 12:00 სთ. დღის წესრიგი         საჯარო სამსახურის საბჭოს წევრის არჩევის შესახებ         მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

უმაღლესი საბჭოს ბიუროს სხდომა

20 თებერვალი

12:00 სთ. დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2024 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე სამინისტროს საქმიანობის შესახებ მთავრობის ცალკეული წევრის მოხსენების) განრიგის შესახებ; მომხსენ ...

მინისტრის საათის განრიგი - 2024

20 თებერვალი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2024 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი  საბჭოს პლენარულ სხდომაზე სამინისტროს საქმიანობის შესახებ მთავრობის ცალკეული წევრის მოხსენების)  განრიგი № აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკ ...

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

20 თებერვალი

დღის წესრიგი 20.02.2024 წელი 11:15 სთ. 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის 2024 წლის სამოქმედო გეგმა - განხილვა მომხსენებელი: დავით ბაციკაძე – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების ...

განცხადებები