22 მარტი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოსა და საკონსულტაციო ჯგუფის სხდომის
დღის წესრიგი

ბიუროს სხდომათა ოთახი
15:00 საათი
22.03.2024 წ.

15:00 – 15:05

სხდომის გახსნა

 

დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე / ღია მმართველობის საბჭოს თავმჯდომარე

15:0515:15

I  საკითხი: აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 2022-2024 წლების სამოქმედო გეგმის მიმდინარეობის მიმოხილვა

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე / ღია მმართველობის საბჭოს თავმჯდომარე

 

15:15-15:25

I I  საკითხი:

აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 2022-2024 წლების სამოქმედო გეგმის, მეორე ვალდებულებასთან „ახალგაზრდების მონაწილეობის გაძლიერება უმაღლესი საბჭოს საქმიანობაში“ დაკავშირებით ახალგაზრდული კონკურსების მიმოხილვა

მომხსენებელი: დავით ბაციკაძე - განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 

15:25-15:45

I I I  საკითხი:

თემატური მოკვლევის ჯგუფის მიერ თემატურ მოკვლევის ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოების ღია მმართველობის შეფასება’’, შემაჯამებელი ანგარიშის უმაღლესი საბჭოს ბიუროსთვის წარდგენასთან დაკავშირებით.

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე / ღია მმართველობის საბჭოს თავმჯდომარე

თანამომხსენებელი: ტიტე აროშიძე -  საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

დავით ბაციკაძე - განათლების,  მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

ვლადიმერ მგალობლიშვილი - საკონსტიტუციო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მარინე გვიანიძე - საფინანსო, საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

ირაკლი ჩავლეიშვილი - უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

გიორგი კირთაძე - უმაღლესი საბჭოს წევრი

 

15:45-15:50

შეხვედრის შეჯამება / დახურვა

მიბმული ფაილები