18 აპრილი

                                                                                                                                                                    პროექტი

12:00 სთ.
დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი


1. მინისტრის საათი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის, ჯაბა ფუტკარაძის მოხსენება სამინისტროს საქმიანობის შესახებ.


2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის ანგარიში 2023 წლის საქმიანობის შესახებ.
მომხსენებელი: ცოტნე ანანიძე _ ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე


3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის ანგარიში 2023 წლის საქმიანობის შესახებ.
მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე


4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის ანგარიში 2023 წლის საქმიანობის შესახებ.
მომხსენებელი: ილია ვერძაძე _ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები