18 აპრილი

11:30 სთ.
დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში;
მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე


2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/59, 21.02.2024წ.).
მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე


3. პეტიცია - "უსინათლო ან/და მცირედ მხედველი ადამიანების უსაფრთხო და ინკლუზიური გარემოს შექმნის თაობაზე“ (ავტორი: ინგა მოსიძე, №09-02-13-მ/67, 09.02.2024წელი).
მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე


4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2024 წლის 18 აპრილის მორიგი პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრა.

მიბმული ფაილები