განკარგულება №4 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომის მოწვევის შესახებ

28 ოქტომბერი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №4  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომის მოწვევის შესახებ        ქალაქი ბათუმი             ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2023 წლის 28 ოქტომბრის №17 სხდომა

28 ოქტომბერი

12:00 სთ დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის - მეურვეობის კანდიდატთა საქართველოს პარლამენტისათვის ასარჩევად წარდგენა მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

26 ოქტომბერი

დღის წესრიგი 26 ოქტომბერი, 2023 წელი 14:00  საათი    1. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიერ, 2023 წელს გაწეული საქმიანობისა და მიმდინარე სამუშაოების შესახებ ინფორმაციის მოსმენა.      მომხსენებელი: ჯემალ ნაკაშიძე -  გარემოს დაცვისა და ბუნებრივ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

26 ოქტომბერი

26 ოქტომბერი, 2023 წელი 12:00 სთ ბიუროს სხდომათა ოთახი   დღის წესრიგი   1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის მიერ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტის - „ავტონომიური რესპუბლიკის მნიშვნელობის საავტო ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

12 ოქტომბერი

დღის წესრიგი            12.10.2023 წ.           11:00 სთ.   ახალგაზრდობის  რეგიონული ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაცია წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის შესახებ მომხსენებელი: თაკო გაბაიძე - ახალგაზრდობის&nb ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

11 ოქტომბერი

დღის წესრიგი 11 ოქტომბერი, 2023 წელი 12:00 საათი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის“ გაწეული და მიმდინარე საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მოსმენა      მომხსენებელი: ლევან გორგილაძე - სსიპ „ლ ...