№80 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება „ზაზა ოქუაშვილისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ“