ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

19.04.2024

       ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე, რომელსაც  კომიტეტის თავმჯდომარე - ილია ვერძაძე უძღვებოდა, დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი საკითხი განიხილეს.        პეტიცია - ,,უსინათლო ან/და მცირედ მხედველი ადამიანების უს ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

19.04.2024

13:00 საათი. დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 1. პეტიცია - ,,უსინათლო ან/და მცირედ მხედველი ადამიანების უსაფრთხო და ინკლუზიური გარემოს შექმნა“ (№09-02-13მ/67, 09.02.2024წ. პეტიციის ავტორი: ინგა მოსიძე)     მომხსენებელი : ინგა მოსიძე - პეტიციის ავტორი 2. თემატური მოკვლევა - ადრ ...