№93 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ''საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს ორგანულ კანონში ''საქართველოს შრომის კოდექსი'' ცვლილების შეტანის შესახებ' საქართველოს ორგანული კ

განცხადებები

დღის წესრიგი