აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  უმაღლესი  საბჭოს ჯანმრთელობის  დაცვისა  და  სოციალურ საკითხთა  კომიტეტის სხდომა

28 აპრილი

          

                          

                2020 წლის 28 აპრილი.

                          15:00 სთ.

               დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

                                                                              

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№09-01-08/90, 27.04.2020, ინიც. მთავრობის თავმჯდომარე)

   მომხსენებელი:  ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი .                                                                      

    2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

 

    მომხსენებელი:  ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი,

    თანამომხსენებელი:  ნინო ნიჟარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

მინისტრის პირველი მოადგილე.

 

           

მიბმული ფაილები