• თარიღი: 18.06.2020
  • ინიციატორი:

    ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი  - ვლადიმერ მგალობლიშვილი