30 ივნისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

                          12:00 სთ.   

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტები _ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№79, 09.09.2019წ.) I მოსმენა;

მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ უმაღლესი საბჭოს საკონსტიუტციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის   თავმჯდომარე

2. სხვადასხვა.