16 სექტემბერი

         დ ღ ი  ს            წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

        16. 09. 2020 წელი,    15:00 სთ.

                                                                        

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „კულტურის მხარდაჭერის შესახებდა მისგან გამომდინარე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№09-01-08/101, 18.08.2020). - პირველი მოსმენა.

 

  ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - ვლადიმერ მგალობლიშვილი

  მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - ვლადიმერ მგალობლიშვილი

მიბმული ფაილები

განცხადებები

პრეს-რელიზი