18 სექტემბერი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

            12:00სთ

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (№09-01-08/102.10.09.2020).

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომიტეტების ანგარიშები გაწეული საქმიანობის შესახებ (01.09.2019წ.-01.09.2020წ. პერიოდი):

ა) აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის ანგარიში;

ბ) ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის ანგარიში;

გ) განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის

ანგარიში;

დ) საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის ანგარიში;

ე) საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ანგარიში;

ვ) ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის ანგარიში.

3. სხვადასხვა

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი