27 ივლისი

27 ივლისი, 2023 წელი

12:00 სთ.

ბიუროს სხდომათა ოთახი

დღის წესრიგი

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№09-01-08/50, 25.07.2023).

მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

პრეს-რელიზი