28 ივლისი

28 ივლისი, 2023 წელი

12.00 სთ.

დღის წესრიგი


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი – ჯაბა ფუტკარაძე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

პრეს-რელიზი