№52 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“

  • თარიღი: 31.10.2017
  • ინიციატორი:

    ავტ: აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო / ინიც: მთავრობის თავმჯდომარე/ მიღებულია 21.12.2017წ. №60

განცხადებები

პრეს-რელიზი