№59 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს აპარატში ანაზღაურებადი სტაჟირების გავლის შესახებ''

განცხადებები

დღის წესრიგი