წინა მოწვევის უმაღლესი საბჭო

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012-2016 წწ. მოწვევის უმაღლესი საბჭო 

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2008-2012 წწ. მოწვევის უმაღლესი საბჭო 

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2004-2008 წწ. მოწვევის უმაღლესი საბჭო

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  2000-2004 წწ. მოწვევის უმაღლესი საბჭო

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  1996-2000 წწ. მოწვევის უმაღლესი საბჭოს 

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი