წინა მოწვევის უმაღლესი საბჭო

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  X მოწვევის უმაღლესი საბჭოს (2012-2016 წწ.)

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  X მოწვევის უმაღლესი საბჭოს (2008-2012 წწ.)

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  X მოწვევის უმაღლესი საბჭოს (2004-2008 წწ.)

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  X მოწვევის უმაღლესი საბჭოს (2000-2004 წწ.)

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  X მოწვევის უმაღლესი საბჭოს (1996-2000 წწ.)

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი