• საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის აპარატი

აპარატის უფროსი:
პაატა კეშელავა - ტელ: 228-54-77


კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე:
რუსუდან ბასკურიძე - ტელ: 228-54-28


უფროსი სპეციალისტი:
ბადრი შარაძე - ტელ: 228 54 28


უფროსი სპეციალისტი:
ლალი აბსავა - ტელ: 228 54 27


უფროსი სპეციალისტი:
ზურაბ თავბერიძე - ტელ: 228 54 28

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი