✦ საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი:
- გიორგი ბერიძე - ტელ: 228 54 45, მობ: 599 60 09 09


საორგანიზაციო განყოფილება:

განყოფილების უფროსი:
- ინგა ბერძენიშვილი - ტელ: 228 54 44, მობ: 577 76 52 52

უფროსი სპეციალისტი:
- დიანა დიასამიძე - ტელ: 228 54 86, მობ: 577 30 40 05

უფროსი სპეციალისტი:

- მირანდა დიასამიძე - ტელ: 228 54 86, მობ: 598 24 99 05

უფროსი სპეციალისტი:
- დავით შანთაძე - ტელ: ტელ: 228 54 56

შრომითი ხელშეკრულება:

თარჯიმანი - სალომე ხინიკაძე


საქმისწარმოების განყოფილება:

განყოფილების უფროსი:
- ნინო მაღლაკელიძე - ტელ: 228 54 53, მობ: 577 28 90 53

უფროსი სპეციალისტი:
- ლელა პეტრიძე - ტელ: 228 54 48, მობ: 577 99 00 29

უფროსი სპეციალისტი:
- მარინა ბერიძე - ტელ: 228 45 24, მობ: 577 28 90 27

უფროსი სპეციალისტი:
- იზოლდა კვირკველია - ტელ: 228 54 89, მობ: 577 28 90 14

უფროსი სპეციალისტი:
- მედეა კონცელიძე - ტელ: 228 54 89, მობ: 577 28 90 05

უფროსი სპეციალისტი:
- მზევინარ ძირკვაძე 595 50 96 31

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი