✦ საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი:
ფერიდე უსტიაშვილი - ტელ: 228 54 90; მობ.: 591 22 30 20

უფროსი სპეციალისტი:
სულხან დუმბაძე ტელ: 228 54 91, მობ: 599 41 87 52

უფროსი სპეციალისტი - პროტოკოლისტი:
ლუარა დუმბაძე ტელ: 228 54 91

უფროსი სპეციალისტი:
სუზანა ვაშაყმაძე ტელ: 228 54 91

უფროსი სპეციალისტი:
მანანა მიქელაძე - ტელ: 228 54 90

უფროსი სპეციალისტი:
ვახტანგ თავბერიძე - ტელ: 228 54 67

უფროსი სპეციალისტი:
გოგიტა გოგიტიძე  - ტელ: 228 54 90

უფროსი სპეციალისტი:
მარინე კუპრეიშვილი ტელ: 228 54 90

შრომითი ხელშეკრულება:
ბესარიონ შერვაშიძე - ტელ: 228 54 67

შრომითი ხელშეკრულება

მარია ზოიძე (ფოტოგრაფი)

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი