• აპარატის უფროსი, მოადგილეები, აპარატის უფროსის სამდივნო

✦  აპარატის უფროსი

   - ზურაბ ჭურკვეიძე - ტელ: 2-28-54-25


✦  მოადგილე

      - დავით დუმბაძე ტელ: 2-28-54-30


შრომითი ხელშეკრულება

უფროსი მანდატური: ზვიად ხალვაში


✦  აპარატის უფროსის სამდივნო

    სამდივნოს უფროსი

     - ცირა ხაჯიშვილი - ტელ: 2-28-54-65

    უფროსი სპეციალისტი

     - ლალი ბერიძე - ტელ: 228 54 00

  

     

 

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი