✦  აპარატის უფროსი


✦  მოადგილე


✦  მანდატური


✦ ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი/მანდატური