თარიღი დასახელება ინიციატორი
2024/03/05 №89-IIს - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის დავით გაბაიძის საჯარო სამსახურის საბჭოს წევრად არჩევის შესახებ
2023/12/21 №88-Iს - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება - საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტის „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თ ... ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი, ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: ვლადიმერ მგალობლიშვილი დავით გაბაიძე
2023/12/21 №87-Iს - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება „ავტონომიური რესპუბლიკის მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და მათი მართვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტის პირველი მოსმენი თაობაზე ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი, ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: ვლადიმერ მგალობლიშვილი დავით გაბაიძე
2023/12/21 №86-Iს - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი, ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: ვლადიმერ მგალობლიშვილი დავით გაბაიძე
2023/12/21 №85-Iს - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი, ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: ვლადიმერ მგალობლიშვილი დავით გაბაიძე
2023/12/08 №84-Iს - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე, ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
2023/11/30 N83-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/ ავტორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
2023/10/30 №82-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ შერჩეული საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა - მეურვეთა კანდიდატურების საქართველოს პარლამენტისათვის წარდგენის შესა ...
2023/09/05 N81-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი
2023/09/05 N80-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ'' ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი - ვლადიმერ მგალობლიშვილი
2023/07/31 №79-რს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე, ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
2023/06/12 №78-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - მარინე გვიანიძე
2023/06/12 №77-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტი
2023/05/29 №76-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტის თაობაზე ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - მარინე გვიანიძე
2023/05/29 №75-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი, ლაშა სირაბიძე
2023/05/29 №74-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის თაობაზე
2023/05/18 №73-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი:მარინე გვიანიძე
2023/05/18 №72-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი, ირაკლი ჩავლეიშვილი, დავით ბაციკაძე
2023/05/18 №71-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი
2023/05/18 №70-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი
2023/05/18 №69-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი
2023/05/18 №68-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი
2022/12/15 №67-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი
2022/12/15 №66-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტის თაობაზე (I მოსმენა) ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი მარინე გვიანიძე
2022/12/15 №65-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/ ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
2022/09/27 №64-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება სოფიო შაქარიშვილის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრად არჩევის შესახებ
2022/09/27 №63-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ციალა შავაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრად არჩევის შესახებ
2022/09/27 №62-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება თამარ ქამადაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრად არჩევის შესახებ
2022/09/27 №61-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება დავით ფარტენაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრად არჩევის შესახებ
2022/09/27 №60-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება სოფიო კახაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრად არჩევის შესახებ
2022/09/27 №59-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ზაალ ზაალიშვილის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრად არჩევის შესახებ
2022/06/27 №58-რს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ ავტ/ინიც: აჭარის ავტნომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, მარინე გვიანიძე, ფრიდონ ფუტკარაძე, ცოტნე ანანიძე, ილია ვერძაძე, დავით ბაციკაძე, ტიტე აროშიძე
2022/06/27 №57-რს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ/ინიც: აჭარის ავტნომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, მარინე გვიანიძე, ფრიდონ ფუტკარაძე, ცოტნე ანანიძე, ილია ვერძაძე, დავით ბაციკაძე, ტიტე აროშიძე
2022/06/27 №56-რს - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
2022/06/16 №55 - IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტი
2022/06/16 №54- IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პირობებისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ტიტე აროშიძე, დავით ბაციკაძე, მარინე გვიანიძე, ლაშა სირაბიძე, ფრიდონ ფუტკარაძე
2022/06/16 №53-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის თაობაზე
2022/04/21 №52-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ: აჭარის ავტნომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე - დავით გაბაიძე; საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ვლადიმერ მგალობლიშვილი/ინიც: აჭარის ავტნომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი
2022/04/21 №51-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი დავით გაბაიძე
2021/12/16 №50-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტების „მაჭახლის დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ“ და „საქართველო ... ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე - დავით გაბაიძე, საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ვლადიმერ მგალობლიშვილი, აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ფრიდონ ფუტკარაძე, საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - მარინე გვიანიძე, გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP)/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
2021/12/16 №49-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე - დავით გაბაიძე,  საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ვლადიმერ მგალობლიშვილი/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი
2021/12/16 №48-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე
2021/12/16 №47-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე
2021/12/16 №46-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება მამული სურმანიძისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ
2021/12/16 №45-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება გიორგი კირთაძისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ
2021/12/16 №44-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება მედეა ვასაძისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ
2021/12/16 №43-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ელგუჯა ბაგრატიონისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ
2021/12/16 №42-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ლევან ანთაძისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ
2021/12/16 №41-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება გია აბულაძისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ
2021/11/18 №40-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ ავტ: უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭო/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები:ფ. ხალვაში, ნ. ვარშანიძე, მ. გვიანიძე,ი. ვერძაძე, ც.ანანიძე, დ.თედორაძე, გ. მანველიძე, ი.ჩავლეიშვილი
2021/11/18 N39-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტის „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართ ... ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვლადიმერ მგალობლიშვილი/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
2021/11/18 N38-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს ორგანული კანონის პროექტის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებ ... ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვლადიმერ მგალობლიშვილი/აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
2021/06/21 N37-რს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე
2021/06/17 №36-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტის „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ს ... ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი/ ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
2021/06/17 №35-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონების პროექტების „სახელმწიფო ბაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაო ... ავტ: უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი, ინიც: აჭარის არ უმაღლესი საბჭო
2021/06/11 №34-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება რამაზ ფირცხალაიშვილის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრად არჩევის შესახებ
2021/06/11 №33-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ირაკლი გვარამიას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრად არჩევის შესახებ
2021/06/11 №32-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება პარმენ ჯალაღონიას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ
2021/06/11 №31-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსად კახაბერ კირტავას დანიშვნაზე გენერალური აუდიტორისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
2021/06/03 №30-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტი 
2021/06/03 №29-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის თაობაზე
2021/05/20 №28-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი, მარინე გვიანიძე, დავით ბაციკაძე, ირაკლი ჩავლეიშვილი, ტიტე აროშიძე
2021/05/20 №27-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება მამული სურმანიძისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ
2021/05/20 №26-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება გიორგი კირთაძისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ
2021/05/20 №25-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება მედეა ვასაძისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ
2021/05/20 №24-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ელგუჯა ბაგრატიონისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ
2021/05/20 №23-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ლევან ანთაძისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ
2021/05/20 №22-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება გია აბულაძისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ
2021/03/02 №21-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ეთიკის საბჭოს შექმნის შესახებ ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი
2021/03/02 №20-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი წევრის ამომრჩევლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: ტიტე აროშიძე, ცოტნე ანანიძე, ფრიდონ ფუტკარაძე
2021/03/02 №19-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ფატი ხალვაში
2021/03/02 №18-IIს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე
2020/12/25 №17-რს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი
2020/12/25 №16-რს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
2020/12/23 №15-რს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე
2020/12/17 №14-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე
2020/12/17 №13-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება წინა მოწვევის უმაღლეს საბჭოში განსახილველად წარდგენილი კანონპროექტის განხილვის პროცედურის გაგრძელების მიზანშეწონილობის შესახებ
2020/12/15 №12-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ილია ვერძაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ
2020/12/15 №11-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება მარინე გვიანიძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ
2020/12/15 №10-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ვლადიმერ მგალობლიშვილის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ
2020/12/15 №9-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება დავით ბაციკაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ
2020/12/15 №8-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ცოტნე ანანიძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ
2020/12/15 №7-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ფრიდონ ფუტკარაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ
2020/12/15 №6-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომიტეტების წევრთა რაოდენობის განსაზღვრისა და უმაღლესი საბჭოს კომიტეტებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ
2020/12/15 №5-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ტიტე აროშიძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩევის შესახებ
2020/12/15 №4-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება დავით გაბაიძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ
2020/12/15 №3-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ
2020/12/15 №2-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევის შესახებ
2020/12/15 №1-Iს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის არჩევის შესახებ
2020/09/22 №140 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს კონსტიტუციია 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტების ''მაჭახლის დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ'' და '' საქართვე ... ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტი, გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP), ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
2020/09/22 №139 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე - დავით გაბაიძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ნინო ჩხეტია/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია
2020/08/18 №138 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებების შესახებ'' ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი დავით გაბაიძე
2020/08/17 №137 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ''აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სახსრების ხარჯზე გაცემული სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე
2020/08/17 №136 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დადგენილება ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტის თაობაზე ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი დავით გაბაიძე
2020/08/08 №135 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ''აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განათლების ხელშეწყობის შესახებ'' ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი  - ვლადიმერ მგალობლიშვილი
2020/08/08 №134 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე - დავით გაბაიძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ნინო ჩხეტია/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია
2020/08/08 №133 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტის თაობაზე ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი დავით გაბაიძე
2020/08/08 №132 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი '' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე
2020/07/24 №131 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება დავით ფარტენაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრად არჩევის შესახებ