აჭარის უმაღლეს საბჭოს, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, კვლავ 100%-იანი მაჩვენებელი აქვს

10.03.2023

  აჭარის უმაღლესი საბჭო, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, 100%-იანი მაჩვენებლით, ამჯერადაც საუკეთესოთა შორისაა.   საქართველოს მასშტაბით, ყველაზე ანგარიშვალდებული საჯარო დაწესებულებების გამოსავლენად დადგენილი კრიტერიუმები, უმაღლესმა საბჭომ სრულად დააკმაყოფილა. კვლევის შედეგები საჯ ...

განცხადებები