14 აპრილი

                    დღის წესრიგი 

 

                   15.04.2021 წ.       

                   11:30 სთ. 

 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკებში არსებული მდგომარეობის თაობაზე თემატური მოკვლევის დაწყების შესახებ. 

 მომხსენებელი: დავით ბაციკაძე – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების,  კულტურისა და სპორტის  საკითხთა  კომიტეტის თავმჯდომარე

 

განცხადებები