• თარიღი: 21.04.2022
  • ინიციატორი:

    ავტ: აჭარის ავტნომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე - დავით გაბაიძე; საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ვლადიმერ მგალობლიშვილი/ინიც: აჭარის ავტნომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი

განცხადებები