05 ივლისი

„იდეები უმაღლესი საბჭოს ღიაობისთვის“ - კონკურსის გამარჯვებულია შემდეგი სამი იდეა:

1. მობილური აპლიკაცია SCAapp – 30%

2. კონკურსი „ვიცი კონსტიტუცია“ – 25%

3. მიეცი ხმა კანონპროექტს - 24%

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 1205-მა ადამიანმა.

გამარჯვებული იდეების ავტორს/ავტორებს, ჯილდოები, ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის - „საპარლამენტო დემოკრატიის კონსოლიდაცია საქართველოში“ ფარგლებში გადაეცემათ.