01 სექტემბერი

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს  სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი საკითხი განიხილეს.

 ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ რეგლამენტის პროექტი და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ“ კანონში  შესატანი ცვლილება ბიუროს წევრებს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ - დავით გაბაიძემ წარუდგინა.

 აღნიშნული ცვლილებები „მაუწყებლის შესახებ“ და „სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ“ საქართველოს კანონებში შეტანილი ცვლილებებითაა განპირობებული.

 ბიუროს გადაწყვეტილებით, ორივე საკითხზე განხილვის ახალი  ვადა 5 სექტემბრამდე განისაზღვრა.