• თარიღი: 05.09.2023
  • ინიციატორი:

    ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი