15 სექტემბერი

  აჭარის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - მარინე გვიანიძე აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და პროგრამების საჯარო განხილვაში მონაწილეობდა.

  შესაბამისი ინფორმაცია, უწყებაში გამართულ შეხვედრაზე, სოფლის მეურნეობის მინისტრმა - ზაზა შავაძემ წარადგინა. მისი განცხადებით, სამინისტროს 2024 წლის ბიუჯეტი 1 513 903 ლარით იზრდება და 31 მილიონს აჭარბებს.

  მარინე გვიანიძის განმარტებით, წარმოდგენილი პროექტის თანახმად, კვლავ პრიორიტეტულია: გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა, სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა-გაძლიერება, მდგრადი და ჯანსაღი გარემოს უზრუნველყოფა.

  პროექტი სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებების და სოფლად მეწარმეობის განვითარებას, ფერმერების საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული სახნავ-სათესი ფართობების უფასოდ დამუშავებას, ციტრუსის სუბსიდირებას, ლაბორატორიული კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერას, სურსათის უვნებლობის, ცხოველთა ჯანმრთელობისა და ფიტოსანიტარიული კონტროლისთვის შესაბამისი კვლევების (ტესტირების) გაგრძელებას და რიგ სხვა მნიშვნელოვან პროგრამებს ითვალისწინებს.

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი