✦ 2024 წლის I კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები


✦ 2023 წლის I, II, III, IV კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2023 წლის III კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2023 წლის II კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2023 წლის I კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები


✦ 2022 წლის I, II, III, IV კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2022 წლის III კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2022 წლის II კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2022 წლის I კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები


✦ 2021 წლის I-II-III-IV კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2021 წლის III კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2021 წლის II კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2021 წლის I კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები


✦ 2020 წლის IV კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2020 წლის III კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2020 წლის II კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2020 წლის I კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები


✦ 2019 წლის I-II-III-IV კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2019 წლის I-II-III კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2019 წლის I-II კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2019 წლის I კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები


✦ 2018 წელს (I,II, III, IV კვარტალი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2018 წლის III კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2018 წლის II კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2018 წლის I კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები


✦ 2017 წელს (I,II, III, IV კვარტალი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2017 წლის III კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2017 წლის II კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2017 წლის I კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები


✦ 2016 წლის IV კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2016 წლის III კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2016 წლის II კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2016 წლის I კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები


✦ 2015 წლის IV კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2015 წლის III კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2015 წლის II კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2015 წლის I კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები


✦ 2014 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

✦ 2014 წლის 9 თვეში (იანვარი-სექტემბერი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი