♦ საწვავის ხარჯი (diesel) - იანვარი, 2024 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - იანვარი, 2024


✦ საწვავის ხარჯი - 2023 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) - დეკემბერი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - დეკემბერი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) -  ნოემბერი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - ნოემბერი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) -  ოქტომბერი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - ოქტომბერი, 2023 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) -  სექტემბერი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - სექტემბერი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) -  აგვისტო, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - აგვისტო, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) -  ივლისი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - ივლისი, 2023 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) -  ივნისი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - ივნისი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) -  მაისი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - მაისი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) -  აპრილი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - აპრილი, 2023 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) -  მარტი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - მარტი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) - თებერვალი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - თებერვალი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) - იანვარი, 2023 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - იანვარი, 2023 წელი


✦ საწვავის ხარჯი - 2022 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) - დეკემბერი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - დეკემბერი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) - ნოემბერი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - ნოემბერი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) - ოქტომბერი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - ოქტომბერი, 2022 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) - სექტემბერი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - სექტემბერი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) - აგვისტო, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - აგვისტო, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) -  ივლისი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - ივლისი, 2022 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) - , ივნისი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - ივნისი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) - , მაისი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - მაისი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) - , აპრილი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - აპრილი, 2022 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) - , მარტი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - მარტი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) - თებერვალი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - თებერვალი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (diesel) - იანვარი, 2022 წელი

♦ საწვავის ხარჯი (avangard) - იანვარი, 2022 წელი


✦ საწვავის ხარჯი - 2021 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2021 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - დეკემბერი, 2021 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - ნოემბერი, 2021 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - ოქტომბერი, 2021 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - სექტემბერი, 2021 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2021 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - აგვისტო, 2021 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - ივლისი, 2021 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - ივნისი, 2021 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2021 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - მაისი, 2021 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2021 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - აპრილი, 2021 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - მარტი, 2021 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - თებერვალი, 2021 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - იანვარი, 2021 წელი


✦ საწვავის ხარჯი - 2020 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2020 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - დეკემბერი, 2020 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - ნოემბერი, 2020 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - ოქტომბერი, 2020 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2020

♦ საწვავის ხარჯი - სექტემბერი, 2020 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - აგვისტო, 2020 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - ივლისი, 2020 წელი

♦ საწვავის ხარჯი - ივნისი, 2020 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2020

♦ საწვავის ხარჯი - მარტი, აპრილი, მაისი, 2020 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2020 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - თებერვალი, 2020 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - იანვარი, 2020 წელი


✦ საწვავის ხარჯი - 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - დეკემბერი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - ნოემბერი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - ოქტომბერი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - სექტემბერი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - აგვისტო, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - ივლისი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - ივნისი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - მაისი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - აპრილი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - მარტი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - თებერვალი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - იანვარი, 2019 წელი


✦ საწვავის ხარჯი - 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - დეკემბერი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - ნოემბერი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - ოქტომბერი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - სექტემბერი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - აგვისტო, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - ივლისი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - ივნისი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - მაისი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - აპრილი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - მარტი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - თებერვალი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - იანვარი, 2018 წელი


✦ საწვავის ხარჯი - 2017 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - დეკემბერი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - ნოემბერი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - ოქტომბერი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - სექტემბერი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - აგვისტო, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - ივლისი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - ივნისი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - მაისი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - აპრილი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - მარტი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - თებერვალი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - იანვარი, 2017


✦ საწვავის ხარჯი - წლიური, 2016

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2016

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2016

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2016

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2016


✦ საწვავის ხარჯი - წლიური, 2015

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2015

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2015

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2015

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2015


✦ საწვავის ხარჯი - წლიური, 2014

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2014

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2014