კომიტეტის თავმჯდომარე:
• ცოტნე ანანიძე - ფრაქცია „ქართული ოცნება“


კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

გია აბულაძე - ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"


კომიტეტის წევრები:

 ფატი ხალვაში - ფრაქცია "ქართული ოცნება"

 გიორგი მანველიძე - ფრაქცია "ქართული ოცნება"

 ირაკლი ჭეიშვილი - ფრაქცია "ქართული ოცნება"


• კომიტეტის 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმა

• კომიტეტის დებულება


• კომიტეტის აპარატი

• კომიტეტის აპარატის დებულება


 კომიტეტის ანგარიშები:

• ანგარიში - ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის საქმიანობის ანგარიში - 2023 წელი

• ანგარიში - ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის საქმიანობის ანგარიში - 2022 წელი

• ანგარიში - ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 01.09.2020-31.08.2021

• ანგარიში - ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 01.09.2019-31.08.2020

• ანგარიში - ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 01.09.2018-02.09.2019

• ანგარიში - ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 31.08.2017-31.08.2018

• ანგარიში - ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 2016 წლის 28 ნოემბრიდან 2017 წლის 31 აგვისტოს პერიოდისათვის

• ანგარიში - ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 2015 წლის 1 სექტემბრიდან 2016 წლის 31 აგვისტოს პერიოდისათვის

• ანგარიში - ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 2014 წლის 1 სექტემბრიდან 2015 წლის 27 აგვისტოს პერიოდისათვის

• ანგარიში - ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 2014 წლის 1 სექტემბრიდან 2015 წლის 7 მაისის პერიოდისათვის

• ანგარიში - ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 2013 წლის 12 დეკემბრიდან 2014 წლის 27 აგვისტოს პერიოდისათვის

განცხადებები

პრეს-რელიზი