♦ დეპარტამენტის უფროსი:
   - როინ დავითაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 59 228 54 73 


♦ საფინანსო უზრუნველყოფისა და შესყიდვების განყოფილება

  განყოფილების უფროსი
   - დავით ბერიძე -  ტელ: +995(0) 32 228 54 59, მობ: 599 94 42 96

  უფროსი სპეციალისტი:

  - მინდია ფალავანდიშვილი - ტელ: +995(0) 32 228 54 68, მობ: 577 58 48 13

  უფროსი სპეციალისტი

  - რუსუდან ბერიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 59

  უფროსი სპეციალისტი
  - თამაზ დოლიძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 30, მობ: 599 94 42 96

  ტრანსპორტის მენეჯერი

  - ირაკლი ბრუნჯაძე +995(0) 32 228 54 69


♦ ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება

   განყოფილების უფროსი

   -  დავით შანთაძე ტელ: +995(0) 32 228 54 54

   უფროსი სპეციალისტი

   -  გურამ გაბაიძე ტელ: +995(0) 32 228 54 54

   უმცროსი სპეციალისტი

   - გოგიტა გოგიტიძე  - ტელ: +995(0) 32 228 54 54


 ♦ საფინანსო უზრუნველყოფისა და შესყიდვების განყოფილებაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები:

 შრომითი ხელშეკრულება

  - არჩილ ბერიძე

შრომითი ხელშეკრულება

 ჯიმშერ გორგაძე

შრომითი ხელშეკრულება

მერაბ ჯაიანი

შრომითი ხელშეკრულება

ბადრი აბულაძე

შრომითი ხელშეკრულება

მურმან ბოლქვაძე

შრომითი ხელშეკრულება

ბადრი უსტიაშვილი

შრომითი ხელშეკრულება

მირიან გეგიძე

შრომითი ხელშეკრულება

ლაშა მემიშიში

შრომითი ხელშეკრულება

პაატა ჯინჭარაძე

შრომითი ხელშეკრულება

ზურაბ ფაღავა

შრომითი ხელშეკრულება

დათო ჯაიანი

შრომითი ხელშეკრულება

როსტომ კალანდაძე

დამხმარე მოსამსახურე

რომან ბოლქვაძე

დამხმარე მოსამსახურე

თამარ ყიფიანი

დამხმარე მოსამსახურე

მურმან სვანიძე

შრომითი ხელშეკრულება

ოთარ კოჩალიძე

შრომითი ხელშეკრულება

კუკური კუკულავა

შრომითი ხელშეკრულება

ნუგზარ მახარაძე

შრომითი ხელშეკრულება

ვერა ბრაკალოვა

შრომითი ხელშეკრულება

თამარ კალფა

შრომითი ხელშეკრულება

ლელა კარტოზია

შრომითი ხელშეკრულება

მანანა ფარტენაძე

შრომითი ხელშეკრულება

ნარგული ცეცხლაძე

შრომითი ხელშეკრულება

ჟუჟუნა ცენტერაძე

შრომითი ხელშეკრულება

სერგო იაჩმენევი

შრომითი ხელშეკრულება

გურამ ფუტკარაძე

შრომითი ხელშეკრულება

ომარ შერვაშიძე


    ♦ დეპარტამენტის დებულება -18.02.2022      (MS Word)                                                                                ♦ დეპარტამენტის დებულება  (ძალადაკარგულია)