✦ კაბინეტის უფროსი


 თავმჯდომარის თანაშემწე


✦ თავმჯდომარის თანაშემწე


✦ თავმჯდომარის მრჩეველი