ოფიციალური დოკუმენტები


– აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება N16 - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს რაოდენობისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“

− აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გენდერული თანასწორობის ღონისძიებათა 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება - აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმის“ დამტკიცების შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

⋅ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება - გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

⋅ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება - ნინო ჩხეტიას გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარედ დანიშნვის შესახებ