» ღია მმართველობის საბჭოს 2023 წლის 24 აპრილის სხდომა


» ღია მმართველობის საბჭოს 2022 წლის 21 დეკემბრის სხდომა

» ღია მმართველობის საბჭოს 2022 წლის 30 ივლისის სხდომა 

» ღია მმართველობის საბჭოსა და საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრა - 16 მაისი, 2022 წელი


» ღია მმართველობის საბჭოსა და საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრა - 23 დეკემბერი, 2021 წელი

» ღია მმართველობის საბჭოს 2021 წლის 22 ნოემბრის №2 სხდომის დღის წესრიგი

» ღია მმართველობის საბჭოს 2021 წლის 12 მარტის №1 სხდომის დღის წესრიგი


» ღია მმართველობის საბჭოს 2020 წლის 14 აგვისტოს №3 სხდომის დღის წესრიგი

» ღია მმართველობის საბჭოს 2020 წლის 22 ივნისი №2 სხდომის დღის წესრიგი

» ღია მმართველობის საბჭოს 2020 წლის 15 ივნისის №1 სხდომის დღის წესრიგი 

განცხადებები