✦ დეპარტამენტის უფროსი

   - ხათუნა ნაყეური ტელ: +995(0) 32 228 54 --


✦ უფროსი სპეციალისტი

   - ლუარა დუმბაძე ტელ: +995(0) 32 228 54 --

✦ უფროსი დამხმარე მოსამსახურე:

  - ნინო მელქაძე     ტელ: +995(0) 32 228 54 --

✦ დამხმარე მოსამსახურე

   - ნიკო ჭყონია  ტელ: +995(0) 32 228 54 --

✦ დამხმარე მოსამსახურე

   - მალვინა ჯიბლაძე ტელ: +995(0) 32 228 54 --


♦ დეპარტამენტის დებულება    (MS Word)