სამართლებრივი აქტების პროექტები

თარიღი დასახელება ინიციატორი
2018/10/31 №69 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ ((№69 31.10.2018) ავტორი: აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ ინიც: აჭარის არ მთავრობის თავმჯდომარე
2018/10/18 N68 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ (№09-01-08/68, 18.10.2018წ.) ავტ: აჭარის არ მთავრობის აპარატი/ინიც: აჭარის არ მთავრობის თავმჯდომარე
2018/09/18 N66 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განათლების ხელშეწყობის შესახებ“ (№09-01-08/66, 18.09.2018წ.) ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი  - ვლადიმერ მგალობლიშვილი
2018/09/07 N65 - საკანონმდებლო პაკეტი (N65, 30.08.2018წ) ინიც: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, მერაბ კარანაძე, ირაკლი ჭეიშვილი, დავით ბაციკაძე
2018/05/15 №64 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№09-01-08/64, 15.05.2018წ.) ავტ: აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო / ინიც: მთავრობის თავმჯდომარე/ მიღებულია: 30.05.2018წ. №75
2018/05/15 №63 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის №5 დადგენილებაში ც ... ინიც: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია/მიღებულია: 17.05.2018წ. №73
2018/05/10 №62 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ (№09-01-08/62, 10.05.2018წ) ავტ/ინიც: საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია/ მიღებულია: 17.05.2018წ. №74
2018/05/03 №61 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს 2017 წლის საქმიანობის ანგარიშის განხილვის პროცედურის ... ავტ/ინიც: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია/მიღებულია: 17.05.2018წ. №72
2018/04/04 №60 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ'' (09-01-08/60, 04.04.2018წ.) ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია/მიღებულია 17.05.2018წ. №71
2018/03/19 №59 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეზოლუციის პროექტი ,,ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში, ე.წ. სამხრეთ ოსეთში საქართველოს მოქალაქე არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის თაობაზე“ (09-01-08/59, 19.03.2018წ) ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით ბაციკაძე/მიღებულია 21.03.2018წ. №67
2018/03/15 №58 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - საქართველოს ორგანული კანონის პროექტის „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის დამტკიცების ... ავტ: უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე - დავით გაბაიძე,საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე- ნინო ჩხეტია/ ინიც: უმაღლესი საბჭო/ მიღებულია 21.03.2018წ. №69
2018/01/11 №57 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნებისა და მისი საჯარო განხილვის საო ... ინიც: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია            მიღებულია 15.01.2018წ. №65
2018/01/08 №56 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№09-01-08/56, 08.01.2018წ.) ავტ/ინიც: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, მერაბ კარანაძე, ნუგზარ სურმანიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი, ვახტანგ წულაძე, ცოტნე ანანიძე, გიორგი მანველიძე, გიორგი რომანაძე, დავით თედორაძე, დავით ბაციკაძე, ირაკლი ჭეიშვილი, ილია ვერძაძე, ხვიჩა შარაშიძე/მიღებულია 21.03.2018წ. №68
2017/12/28 №55 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი წევრის ამომრჩევლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2 ... ავტ/ინიც: ვახტანგ წულაძე, ნუგზარ სურმანიძე                                                                  მიღებულია 15.01.2018წ. №64
2017/12/28 №54 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის შრომის ანაზღაურების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე (09-01-08/54, 28.12.2017წ) ავტ/ინიც: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია            მიღებულია 15.01.2018წ. №63
2017/12/14 №53 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ'' (09-01-08/53, 14.12.2017წ.) ავტ/ინიც: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, დავით ბაციკაძე                                                მიღებულია 15.01.2018წ. №62
2017/10/31 №52 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ ავტ: აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო / ინიც: მთავრობის თავმჯდომარე/ მიღებულია 21.12.2017წ. №60
2017/10/31 № 51 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატში ანაზღაურებადი სტაჟიების გავლის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 18 სექტემბრის N112 და ... ავტ/ინიც: დავით გაბაიძე /               მიღებულია 16.11.2017წ.  - № 59
2017/07/27 №50 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,საქართველოს კონსტიტუციის 67-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტების ,,გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობ ... ავტ: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, ვახტანგ წულაძე / მიღებულია 21.09.2017წ. - №58
2017/07/06 №49 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ'' (09-01-08/49 06.07.2017წ.) დავით გაბაიძე / ნინო ჩხეტია / მიღებულია 21.12.2017წ.-№61
2017/06/15 №48 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილების და საქმიანობის წესის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (N09-01-08/48, 23.06.2017წ) მთავრობის თავმჯდომარე / მიღებულია 30.06.2017წ. - №56
2017/06/15 №47 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილეის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2013 ... დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. - №55
2017/06/15 №46 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილეის პროექტი ,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საკარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი ... დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. - №54
2017/06/15 №45 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის სტატუსის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/45, 15.06.2017წ) დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. №53
2017/06/15 №44 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/44, 15.06.2017წ) დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. - №52
2017/06/15 №43 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ (09-01-08/43, 15.06.2017წ) დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. - №51
2017/06/15 №42 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულებისა და სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილებაში ცვლილების შეტ ... დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. - №50
2017/06/15 №41 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,სავაჭრო სამრეწვლო პალატის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/41, 15.06.2017წ) ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. - №49
2017/06/15 №40 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/40, 15.06.2017წ) ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. - №48
2017/06/15 №39 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,სატყეო მეურნეობის მართვის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/39, 15.06.2017წ) ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. - №47
2017/06/14 №38 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ: ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო / ინიც:მთავრობის თავმჯდომარე / მიღებულია 23.06.2017წ. - N46
2017/06/13 №37 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველტა საბჭოს 2016 წლის საქმიანობის ანგარიშის განხილვის პროცედურები ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
2017/06/12 №36 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვის პროექტი, საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას ელგუჯა ბაგრატიონი / ბიურომ არ დაიწყო განხილვის პროცესი - 14.06.2017წ.
2017/06/12 №35 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის უკანონო დაკავების შესახებ ავტ: გია აბულაძე, ელგუჯა ბაგრატიონი / ინიც:უმაღლესი საბჭო
2017/06/07 №34 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,პოლიციის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესახებ ავტ: გია აბულაძე / ინიც: უმაღლესი საბჭო
2017/06/07 №33 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,პატიმრობის კოდექსში“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესახებ გია აბულაძე / უმაღლესი საბჭო 
2017/05/10 №32 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის N5 დადგენილებაში ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 18.05.2017წ. - №41
2017/05/10 №31 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ საფინანსო, საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია / მიღებულია 18.05.2017წ. - №42
2017/05/10 №30 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბ ... მერაბ კარანაძე / გამოთხოვილია 30.05.2017წ. მერაბ კარანაძის წერილით.
2017/05/01 №29 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის N5 დადგენილებაში ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / გამოთხოვილია 18.05.2017წ - ბიუროს სხდომაზე
2017/05/01 №28 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის განსაზღვრისა და უმაღლესი საბჭოს კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 18.05.2017წ. №40
2017/04/12 №27 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (N09-01-08/27) ავტ: ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ ინიც: მთავრობის თავმჯდომარე/ მიღებულია - პირველი მოსმენა 15.06.2017წ. მეორე მოსმენა 30.06.2017წ. მესამე მოსმენა 12.07.2017წ.
2017/04/05 №26 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''საქართველოს კონსტიტუციის 67-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით ,,ზოგადი განათლების შესახებ'' საქართველოს კანონის პროექტის საქართველოს პარლამენტში წარდგენის ... ვლადიმერ მგალობლიშვილი / მიღებულია 18.05.2017წ - №39
2017/03/31 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ მიღებულია 20.04.207წ - №38
2017/03/22 №25 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნინო ჩხეტია, დავით გაბაიძე / მიღებულია 20.04.2017წ. - №37
2017/03/21 №24 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესახებ ავტ: გია აბულაძე / ინიც: უმაღლესი საბჭო / არ იქნა მიღებული 20.02.2017წ - პლენარულ სხდომაზე
2017/03/16 №23 საკანონმდებლო პაკეტი - ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ:'' ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უ ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 15.06.2017წ. - №43
2017/03/15 №22 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის N5 დადგენილებაში ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 16.03.2017წ. - №36
2017/03/09 №21 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ'' (N09-01-08/21, 9.03.2017წ) ნინო ჩხეტია / მიღებულია 16.03.2017წ - №35
2017/02/17 №20 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ლევან ვარშალომიძის ადგილმონაცვლის ასმათ დიასამიძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ'' საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 07.03.2017წ - №33
2017/02/08 №19 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის N5 დადგენილებაში ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 10.02.2017წ. - №25
2017/02/08 №18 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,ლევან ვარშალომიძისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 10.02.2017წ - №24
2017/02/02 №17 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო თანამდებობათა რეესტრის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 27 დეკემბრის N19 დად ... დავით გაბაიძე / მიღებულია 10.02.2017წ. - №30
2017/02/01 №16 კანონის პროექტი - 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,საჯარო ინფორმაციის პროქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ'' აჭარის ავტონომიურ ... დავით გაბაიძე / მიღებულია 10.02.2017წ. - №29
2017/02/01 №15 კანონის პროექტი - 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ'' აჭარის ავტონმიური რესპ ... დავით გაბაიძე / მიღებულია 10.02.2017წ - №28
2017/02/01 №14 კანონის პროექტი - 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულებისა და სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ'' აჭარის ავტონმიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2012 ... დავით გაბაიძე / მიღებულია 10.02.2017წ - №27
2017/02/01 №13 კანონის პროექტი - 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე'' დავით გაბაიძე / მიღებულია 10.02.2017წ - №26
2017/01/31 №12 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კაონის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომისია / მიღებულია 10.03.2017 - №34
2017/01/31 №11 კანონის პროექტი - 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი უმაღლესი საბჭოს რეგლამნეტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ'' ნინო ჩხეტია, გიორგი რომანაძე / მიღებულია 10.02.2017წ - №32
2017/01/31 №10 კანონის პროექტი - 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კაონის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნინო ჩხეტია, გიორგი რომანაძე / მიღებულია 10.02.2017წ - №31
2017/01/18 №9 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შე ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 26.01.2017წ - №23
2016/12/30 №8 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი წევრის ამომრჩევლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ“ ფრაქცია ,,ქართული ოცნება მარჟორიტარები"/ მიღებულია 26.01.2017 - №22
2016/12/26 №7 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28ნოემბრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტა ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 27.12.2016 - №21
2016/12/26 №6 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის დავით თარხან-მოურავის ადგილმონაცვლის ზაზა ოქუაშვილის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 26.01.2017წ - №17
2016/12/16 №5 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ: აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ ინიც: მთავრობის თავმჯდომარე/ მიღებულია 27.12.2016წ - №18
2016/12/15 №4 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების თაობაზე (09-01-08/04, 15. ... ნინო ჩხეტია / მიღებულია 27.12.2016წ - №20
2016/12/14 №3 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ: აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ ინიც: მთავრობის თავმჯდომარე/ მიღებულია 21.12.2016წ - №16
2016/12/12 დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ მიღებულია 15.12.16 - №15
2016/12/12 №2 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს დადგენილება წინა მოწვევის უმაღლეს საბჭოში განსახილველად წარდგენილი სამართლებრივი აქტების პროექტების განხილვის პროცედურის გაგრძელების მიზანშეწონილობის შესახებ  საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 15.12.2016წ. - №14
2016/12/12 №1 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს დადგენილება დავით თარხან-მოურავის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 15.12.16 - №13
2016/11/28 დადგენილება ზურაბ პატარაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარედ დამტკიცების შესახებ მიღებულია 28.11.2017წ - №12
2016/11/28 დადგენილება „ნუგზარ სურმანიძისაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ მიღებულია 28.11.2017წ - №11
2016/11/28 დადგენილება „გიორგი რომანაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ მიღებულია 28.11.2016 - №10 
2016/11/28 დადგენილება „ნინო ჩხეტიას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ მიღებულია 28.11.2016წ - №9
2016/11/28 დადგენილება „ვლადიმერ მგალობლიშვილისაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ მიღებულია 28.11.2016წ. - №8
2016/11/28 დადგენილება „ცოტნე ანანიძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ მიღებულია 28.11.16წ - №7
2016/11/28 დადგენილება „ვახტანგ წულაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ მიღებულია 28.06.2016წ - №6
2016/11/28 დადგენილება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ“ მიღებულია 28.11.2016წ - №5
2016/11/28 დადგენილება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის განსაზღვრისა და უმაღლესი საბჭოს კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ მიღებულია 28.11.2016წ - №4
2016/11/28 დადგენილება „მერაბ კარანაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩევის შესახებ“ მიღებულია 28.11.2016წ - №3
2016/11/28 დადგენილება „დავით გაბაიძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ“ მიღებულია 28.11.2016წ - №2
2016/11/28 დადგენილება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ“ მიღებულია 28.11.2016წ - №1