თარიღი დასახელება ინიციატორი
2017/04/05 №26 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''საქართველოს კონსტიტუციის 67-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით ,,ზოგადი განათლების შესახებ'' საქართველოს კანონის პროექტის საქართველოს პარლამენტში წარდგენის ... ვლადიმერ მგალობლიშვილი / მიღებულია 18.05.2017წ - №39
2017/03/31 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ მიღებულია 20.04.207წ - №38
2017/03/22 №25 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნინო ჩხეტია, დავით გაბაიძე / მიღებულია 20.04.2017წ. - №37
2017/03/21 №24 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესახებ ავტ: გია აბულაძე / ინიც: უმაღლესი საბჭო / არ იქნა მიღებული 20.02.2017წ - პლენარულ სხდომაზე
2017/03/16 №23 საკანონმდებლო პაკეტი - ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ:'' ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უ ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 15.06.2017წ. - №43
2017/03/15 №22 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის N5 დადგენილებაში ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 16.03.2017წ. - №36
2017/03/09 №21 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ'' (N09-01-08/21, 9.03.2017წ) ნინო ჩხეტია / მიღებულია 16.03.2017წ - №35
2017/02/17 №20 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის ლევან ვარშალომიძის ადგილმონაცვლის ასმათ დიასამიძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ'' საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 07.03.2017წ - №33
2017/02/08 №19 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის N5 დადგენილებაში ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 10.02.2017წ. - №25
2017/02/08 №18 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,ლევან ვარშალომიძისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 10.02.2017წ - №24
2017/02/02 №17 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო თანამდებობათა რეესტრის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 27 დეკემბრის N19 დად ... დავით გაბაიძე / მიღებულია 10.02.2017წ. - №30
2017/02/01 №16 კანონის პროექტი - 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,საჯარო ინფორმაციის პროქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ'' აჭარის ავტონომიურ ... დავით გაბაიძე / მიღებულია 10.02.2017წ. - №29
2017/02/01 №15 კანონის პროექტი - 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ'' აჭარის ავტონმიური რესპ ... დავით გაბაიძე / მიღებულია 10.02.2017წ - №28
2017/02/01 №14 კანონის პროექტი - 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულებისა და სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ'' აჭარის ავტონმიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2012 ... დავით გაბაიძე / მიღებულია 10.02.2017წ - №27
2017/02/01 №13 კანონის პროექტი - 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე'' დავით გაბაიძე / მიღებულია 10.02.2017წ - №26
2017/01/31 №12 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კაონის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომისია / მიღებულია 10.03.2017 - №34
2017/01/31 №11 კანონის პროექტი - 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი უმაღლესი საბჭოს რეგლამნეტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ'' ნინო ჩხეტია, გიორგი რომანაძე / მიღებულია 10.02.2017წ - №32
2017/01/31 №10 კანონის პროექტი - 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კაონის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნინო ჩხეტია, გიორგი რომანაძე / მიღებულია 10.02.2017წ - №31
2017/01/18 №9 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შე ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 26.01.2017წ - №23
2016/12/30 №8 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი წევრის ამომრჩევლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ“ ფრაქცია ,,ქართული ოცნება მარჟორიტარები"/ მიღებულია 26.01.2017 - №22
2016/12/26 №7 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28ნოემბრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტა ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 27.12.2016 - №21
2016/12/26 №6 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული წევრის დავით თარხან-მოურავის ადგილმონაცვლის ზაზა ოქუაშვილის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 26.01.2017წ - №17
2016/12/16 №5 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ: აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ ინიც: მთავრობის თავმჯდომარე/ მიღებულია 27.12.2016წ - №18
2016/12/15 №4 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების თაობაზე (09-01-08/04, 15. ... ნინო ჩხეტია / მიღებულია 27.12.2016წ - №20
2016/12/14 №3 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ: აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ ინიც: მთავრობის თავმჯდომარე/ მიღებულია 21.12.2016წ - №16
2016/12/12 დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ მიღებულია 15.12.16 - №15
2016/12/12 №2 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს დადგენილება წინა მოწვევის უმაღლეს საბჭოში განსახილველად წარდგენილი სამართლებრივი აქტების პროექტების განხილვის პროცედურის გაგრძელების მიზანშეწონილობის შესახებ  საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 15.12.2016წ. - №14
2016/12/12 №1 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს დადგენილება დავით თარხან-მოურავის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 15.12.16 - №13
2016/11/28 დადგენილება ზურაბ პატარაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარედ დამტკიცების შესახებ მიღებულია 28.11.2017წ - №12
2016/11/28 დადგენილება „ნუგზარ სურმანიძისაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ მიღებულია 28.11.2017წ - №11
2016/11/28 დადგენილება „გიორგი რომანაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ მიღებულია 28.11.2016 - №10 
2016/11/28 დადგენილება „ნინო ჩხეტიას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ მიღებულია 28.11.2016წ - №9
2016/11/28 დადგენილება „ვლადიმერ მგალობლიშვილისაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ მიღებულია 28.11.2016წ. - №8
2016/11/28 დადგენილება „ცოტნე ანანიძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ მიღებულია 28.11.16წ - №7
2016/11/28 დადგენილება „ვახტანგ წულაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ მიღებულია 28.06.2016წ - №6
2016/11/28 დადგენილება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ“ მიღებულია 28.11.2016წ - №5
2016/11/28 დადგენილება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის განსაზღვრისა და უმაღლესი საბჭოს კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ მიღებულია 28.11.2016წ - №4
2016/11/28 დადგენილება „მერაბ კარანაძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩევის შესახებ“ მიღებულია 28.11.2016წ - №3
2016/11/28 დადგენილება „დავით გაბაიძის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ“ მიღებულია 28.11.2016წ - №2
2016/11/28 დადგენილება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ“ მიღებულია 28.11.2016წ - №1

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი