თარიღი დასახელება ინიციატორი
2022/02/24 № 23 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეზოლუცია უკრაინის მხარდაჭერის შესახებ (09-01-08/23 24.02.2022 წელი) ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს წევრები/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“
2021/11/24 № 22 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/22 24.11.2021წ.) გამარტივებული წესით განხილვა ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე - დავით გაბაიძე,  საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ვლადიმერ მგალობლიშვილი/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი/მიღებულია: №49-16.12.2021
2021/11/15 № 21 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (09-01-08/21 15.11.2021 წელი), გამარტივებული წესით განხილვ ... ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/მიღებულია:№48-16.12.2021
2021/10/29 № 20 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი და ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტი (№09-01-08/20, 29.10.2021წ.) ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/მიღებულია:№47-Iს-16.12.2021
2021/07/06 № 19 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ (09-01-08/19, 06.07.2021წ.); ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭო/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები:ფ. ხალვაში, ნ. ვარშანიძე, მ. გვიანიძე,ი. ვერძაძე, ც.ანანიძე, დ.თედორაძე, გ. მანველიძე, ი.ჩავლეიშვილი/ მიღებულია: №40-Iს, 18.11. 2021 წელი
2021/06/17 № 18 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/18, 17.06.2021წ.) ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე/ მიღებულია:№51-IIს, 21.04.2022
2021/06/14 № 17 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09- 01-08/17, 14.06.2021) ავტ:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/მიღებულია: N37-რს, 21.06 2021 წელი
2021/05/27 № 16 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ“(09-01-08/16, 27.05.2021წ.) ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტი/ მიღებულია: №30-IIს, 3.06.2021 წელი
2021/05/27 № 15 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დადგენილების პროექტი - „საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტის „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველო ... ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი/ ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო/მიღებულია: №36-IIს, 17.06.2021 წელი
2021/05/20 № 14 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტების ,,მაჭახლის დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ“ და , ... ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე - დავით გაბაიძე, საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ვლადიმერ მგალობლიშვილი, აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ფრიდონ ფუტკარაძე, საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - მარინე გვიანიძე, გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP)/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო/მიღებულია:№50-16.12.2021
2021/04/22 № 13 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტის ,,გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობა ... ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი, ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო/მიღებულია: №38-Iს,  18 ნოემბერი, 2021 წელი   
2021/04/01 № 12 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/12, 01.04.2021წ.) ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი, მარინე გვიანიძე, დავით ბაციკაძე, ირაკლი ჩავლეიშვილი, ტიტე აროშიძე/მიღებულია: №28-IIს, 20.05.2021წ.
2021/02/25 № 11 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტის ,,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ ს ... ავტ: უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი, ინიც: აჭარის არ უმაღლესი საბჭო/№35-IIს, 17.06.2021 წელი
2021/02/25 № 10 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტის ,,სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტ ... ავტ: უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი, ინიც: აჭარის არ უმაღლესი საბჭო/№35-IIს, 17.06.2021 წელი
2021/02/25 № 9 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტის ,,სახელმწიფო ბაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის ... ავტ: უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი, ინიც: აჭარის არ უმაღლესი საბჭო/მიღებულია:№35-IIს, 17.06.2021 წელი
2021/02/25 № 8 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს ორგანული კანონის პროექტის ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონშ ... ავტ: უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი, ინიც: აჭარის არ უმაღლესი საბჭო/მიღებულია:  №39-Iს, 18 ნოემბერი, 2021 წელი
2021/02/25 № 7 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/7, 25.02.2021წ.) ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი
2021/02/17 № 6 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (09-01-08/6 17.02.2021 წელი) ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/ მიღებულია, №18-IIს, 2.03.2021 წელი
2021/01/28 №5 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი- „ეთიკის საბჭოს შექმნის შესახებ“ (09-01-08/, 28.01.2021) ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი/მიღებულია, №21-IIს, 2.03.2021 წელი
2021/01/21 №4 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი წევრის ამომრჩევლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ (09-01-08/4 21.01.2021 წელი) ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: ტიტე აროშიძე, ცოტნე ანანიძე, ფრიდონ ფუტკარაძე/მიღებულია, №20-IIს, 2.03.2021 წელი
2020/12/24 №3 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ (09-01-08/3, 24.12.2020) ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ფატი ხალვაში/მიღებულია, №19-IIს, 2.03.2021 წელი
2020/12/21 №2 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/2, 21.12.2020) ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/მიღებულია: 23.12.2020, №15-რს
2020/12/17 №1 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ'' (09-01-08/1,17.12.2020), გამარტივებული წესით განხილვა ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი/მიღებულია: 25.12.2020, №17-რს
2020/10/27 №103 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ (09-01-08/103, 27.10.2020) ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/მიღებულია: 17.12.2020, №14-Iს
2020/09/10 №102 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/102 10.09.2020 წელი) გამარტივებული წესით განხილვა ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე - დავით გაბაიძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ნინო ჩხეტია/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია/ მიღებულია: №139, 22.09.2020
2020/08/18 №101 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „კულტურის მხარდაჭერის შესახებ“, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-0 ... ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი ვლადიმერ მგალობლიშვილი
2020/08/04 №100 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/100, 04.08.2020) ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/მიღებულია: №132, 08.08.2020 წელი
2020/08/03 №99 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სახსრების ხარჯზე გაცემული სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე'' (09-01-08/99, ... ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/მიღებულია №137, 17.08.2020
2020/07/30 №98 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/98, 30.07,2020 წელი) გამარტივებული წესით განხილვა ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე - დავით გაბაიძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ნინო ჩხეტია/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია/მიღებულია გამარტივებული წესით - I მოსმენით: №134, 08.08.2020 წელი
2020/07/30 №97 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებების შესახებ'' (09-01-08/97, 30.07.2020) ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი დავით გაბაიძე/მიღებულია I მოსმენით:  №133, 08.08.2020 წელი/მიღებულია II მოსმენით: №136, 17.08.2020 წელიმიღებულია III მოსმენით №138, 18.08.2020 წელი
2020/07/09 №96 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/96 09.07.2020 წელი) ავტ:აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე - დავით გაბაიძე,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ნინო ჩხეტია/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები: დ. გაბაიძე, დ. ბაციკაძე, ი. ვერძაძე, ნ. სურმანიძე, ც. ანანიძე, ნ. ჩხეტია, მ. კარანაძე/მიღებულია: №124, 24.07.2020 წელი
2020/06/25 №95 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი საქართველოს ორგანული კანონის პროექტის ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის დამტკიცების ... ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე, უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია, ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო/მიღებულია: №123, 05.07.2020 წელი
2020/06/23 №94 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესახებ (09-01-08/94 23.06.2020 წელი) ავტ: ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრები: ე. ბაგრატიონი, გია აბულაძე, ა. დიასამიძე, გ. დიასამიძე/ ინიც: ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ /დადგენილების პროექტი გათხოვილად ჩაითვალა/
2020/06/16 №93 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ (09-01-08/93 16.06.2020 წელი) ავტ: ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრები: ე. ბაგრატიონი, გია აბულაძე, ა. დიასამიძე, გ. დიასამიძე/ინიც: ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“/კანონპროექტი გათხოვილად ჩაითვალა/
2020/06/03 №92 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/92, 03.06.2020) ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/მიღებულია: №116. 18.06.2020
2020/05/14 №91 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ (09-0 ... ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი: დავით გაბაიძე/ მიღებულია №115 21.05.2020
2020/04/27 №90 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე'' (09-01-08/90, 27.04.2020წ.) ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/მიღებულია: №111. 30.04.2020
2020/04/27 №89 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - ''საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტის ''მაჭახლის დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ'' საქა ... ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტი, გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP), ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო/ უმაღლესი საბჭოს დადგენილებით - №  120,  01.07.2020 წელი - დამატებითი დამუშავებისთვის დაუბრუნდა წამყვან კომიტეტს/ მიღებულია:  №  140,  22.09. 2020 წელი
2020/04/01 №88 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ “ (09-01-08/88, 01.04.2020) ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე/ მიღებულია: 30.04.2020, №113
2020/03/19 №87 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ “ (09-01-08/87, 19.03.2020) ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე/მიღებულია-30.04.2020/№112
2020/01/30 №86 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ: გელა ღოღობერიძე/ ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე/მიღებულია: 03.03.2020წ. №109
2019/12/05 №85 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“ (09-01-08/85, 05.12.2019) ავტ:ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი ნინო ჩხეტია/ მიღებულია:12.12.2019წ. №104
2019/12/04 №84 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ “ (09-01-08/84, 04.12.2019) ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, მერაბ კარანაძე, ნუგზარ სურმანიძე, ილია ვერძაძე, დავით ბაციკაძე, დავით თედორაძე, ვახტანგ წულაძე/მიღებულია: 12.12.2019/№102
2019/10/30 №83 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი და ბიუჯეტის შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტი (№09-01-08/83, 30.10.2019წ.) ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/მიღებულია: 12.12.2019წ./№101
2019/09/25 №82 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით “მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტის ... ავტ:აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ინიც: აჭარის არ უმაღლესი საბჭო/მიღებულია: 25.10.2019წ. №100
2019/09/12 №81 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ'' და ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბ ... ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე/უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე/მიღებულია: 19.09.2019წ. №92
2019/09/12 № 80 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ (№80,12.09.2019წ.) ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე/მიღებულია I მოსმენით: 25.10.2019წ. №99/ II მოსმენით: 12.12.2019წ. №103, მიღებულია III მოსმენით: 08.01.2020, № 105
2019/09/09 №79 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტები - “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ” და “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ” აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ... ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დ. გაბაიძე, მ. კარანაძე, დ. ბაციკაძე, ი.ვერძაძე, ი. ჭეიშვილი, ნ. ჩხეტია, ნ. სურმანიძე, ვ. წულაძე, ც. ანანიძე, გ. მანველიძე, ვ. მგალობლიშვილი, დ. თედორაძე, ხ. შარაშიძე, გ. რომანაძე/ მიღებულია I მოსმენით: №119, 01.07.2020 წელი, მიღებულია II მოსმენით: №121, 03.07.2020 წელი, მიღებულია III მოსმენით: №122, 05.07.2020 წელი
2019/07/02 №78 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს ორგანულ კანონში ''საქართველოს შრომის კოდექსი'' ცვლილების შეტანის შესახებ'' საქართვ ... ავტ:უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე, ილია ვერძაძე, ინიც: უმაღლესი საბჭო/ მიღებულია: 19.09.2019წ. №93
2019/06/20 №77 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეზოლუციის პროექტი ,,2019 წლის 20 ივნისს საქართველოს პარლამენტში განვითარებული მოვლენების შესახებ“ (09-01-08/77, 20.06.2019 წელი) ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები - ელგუჯა ბაგრატიონი, ასამთ დიასამიძე, გია აბულაძე, მერაბ ბლადაძე, გიორგი ცინცქილაძე, გიორგი დიასამიძე, პეტრე ზამბახიძე
2019/05/30 №76 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ'' (09-01-08/76, 30.05.2019 წელი) ავტ/ინიც: აჭარის არ უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტი/მიღებულია:19.09.2019წ. №94
2019/05/24 №75 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/75, 24.05.2019 წელი) ინიც: აჭარის არ მთავრობის თავმჯდომარე/ მიღებულია: 06.06.2019წ. №88
2019/05/23 №74 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ'' (09-01-08/74, 23.05.2019 წელი) ავტ/ინიც: აჭარის არ უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტი/მიღებულია: 06.06.2019წ. №90
2019/04/25 №73 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით ''ზოგადი განათლების შესახებ'' საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე'' საქართველოს კანო ... ავტ:აჭარის არ უმაღლესი საბჭოს წევრი ვლადიმერ მგალობლიშვილი/ინიც:აჭარის არ უმაღლესი საბჭო/06.06.2019წ. №91
2019/02/25 №72 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის №5 დადგენილებაში ... ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი/ მიღებულია: 21.03.2019წ. №83
2019/01/24 №71 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გენდერული თანასწორობის განხორციელების ღონისძიებათა 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ (09-01-08/71, 24.01.2019წ) ავტ: უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭო/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: ნინო ჩხეტია, ცოტნე ანანიძე, გიორგი ცინცქილაძე, პეტრე ზამბახიძე, ილია ვერძაძე, დავით ბაციკაძე, მერაბ კარანაძე/ მიღებულია: 11.02.2019წ. №82
2018/12/12 №70 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესახებ (09-01-08/70, 12.12.2018წ) ავტ: უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" წევრები: გია აბულაძე, ასმათ დიასამიძე, გიორგი დიასამიძე, ელგუჯა ბაგრატიონი ინიც: უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"
2018/10/31 №69 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ ((№69 31.10.2018) ავტორი: აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ ინიც: აჭარის არ მთავრობის თავმჯდომარე/ მიღებულია: 20.12.2018წ. №78
2018/10/18 N68 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ (№09-01-08/68, 18.10.2018წ.) ავტ: აჭარის არ მთავრობის აპარატი/ინიც: აჭარის არ მთავრობის თავმჯდომარე/ მიღებულია: 20.12.2018წ. №79
2018/09/18 N66 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განათლების ხელშეწყობის შესახებ“ (№09-01-08/66, 18.09.2018წ.) ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი  - ვლადიმერ მგალობლიშვილი/მიღებულია I მოსმენით: Ν117. 18.06.2020/მიღებულია II მოსმენით: Ν125. 24.07.2020/მიღებულია III მოსმენით: Ν135, 08.08.2020 წელი
2018/09/07 N65 - საკანონმდებლო პაკეტი (N65, 30.08.2018წ) ინიც: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, მერაბ კარანაძე, ირაკლი ჭეიშვილი, დავით ბაციკაძე/ მიღებულია: 04.04.2019წ. ა) უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი №84, ბ) კანონი,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ №85, გ)  კანონი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“ №86, დ)  დადგენილება ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი წევრის ამომრჩევლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ“ №87
2018/05/15 №64 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№09-01-08/64, 15.05.2018წ.) ავტ: აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო / ინიც: მთავრობის თავმჯდომარე/ მიღებულია: 30.05.2018წ. №75
2018/05/15 №63 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის №5 დადგენილებაში ც ... ინიც: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია/მიღებულია: 17.05.2018წ. №73
2018/05/10 №62 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ (№09-01-08/62, 10.05.2018წ) ავტ/ინიც: საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია/ მიღებულია: 17.05.2018წ. №74
2018/05/03 №61 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს 2017 წლის საქმიანობის ანგარიშის განხილვის პროცედურის ... ავტ/ინიც: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია/მიღებულია: 17.05.2018წ. №72
2018/04/04 №60 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ'' (09-01-08/60, 04.04.2018წ.) ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია/მიღებულია 17.05.2018წ. №71
2018/03/19 №59 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეზოლუციის პროექტი ,,ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში, ე.წ. სამხრეთ ოსეთში საქართველოს მოქალაქე არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის თაობაზე“ (09-01-08/59, 19.03.2018წ) ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით ბაციკაძე/მიღებულია 21.03.2018წ. №67
2018/03/15 №58 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - საქართველოს ორგანული კანონის პროექტის „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის დამტკიცების ... ავტ: უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე - დავით გაბაიძე,საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე- ნინო ჩხეტია/ ინიც: უმაღლესი საბჭო/ მიღებულია 21.03.2018წ. №69
2018/01/11 №57 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნებისა და მისი საჯარო განხილვის საო ... ინიც: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია            მიღებულია 15.01.2018წ. №65
2018/01/08 №56 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№09-01-08/56, 08.01.2018წ.) ავტ/ინიც: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, მერაბ კარანაძე, ნუგზარ სურმანიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი, ვახტანგ წულაძე, ცოტნე ანანიძე, გიორგი მანველიძე, გიორგი რომანაძე, დავით თედორაძე, დავით ბაციკაძე, ირაკლი ჭეიშვილი, ილია ვერძაძე, ხვიჩა შარაშიძე/მიღებულია 21.03.2018წ. №68
2017/12/28 №55 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი წევრის ამომრჩევლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2 ... ავტ/ინიც: ვახტანგ წულაძე, ნუგზარ სურმანიძე                                                                  მიღებულია 15.01.2018წ. №64
2017/12/28 №54 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის შრომის ანაზღაურების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე (09-01-08/54, 28.12.2017წ) ავტ/ინიც: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია            მიღებულია 15.01.2018წ. №63
2017/12/14 №53 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ'' (09-01-08/53, 14.12.2017წ.) ავტ/ინიც: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, დავით ბაციკაძე                                                მიღებულია 15.01.2018წ. №62
2017/10/31 №52 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ ავტ: აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო / ინიც: მთავრობის თავმჯდომარე/ მიღებულია 21.12.2017წ. №60
2017/10/31 № 51 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატში ანაზღაურებადი სტაჟიების გავლის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 18 სექტემბრის N112 და ... ავტ/ინიც: დავით გაბაიძე /               მიღებულია 16.11.2017წ.  - № 59
2017/07/27 №50 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,საქართველოს კონსტიტუციის 67-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტების ,,გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობ ... ავტ: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, ვახტანგ წულაძე / მიღებულია 21.09.2017წ. - №58
2017/07/06 №49 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ'' (09-01-08/49 06.07.2017წ.) დავით გაბაიძე / ნინო ჩხეტია / მიღებულია 21.12.2017წ.-№61
2017/06/15 №48 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილების და საქმიანობის წესის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (N09-01-08/48, 23.06.2017წ) მთავრობის თავმჯდომარე / მიღებულია 30.06.2017წ. - №56
2017/06/15 №47 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილეის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2013 ... დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. - №55
2017/06/15 №46 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილეის პროექტი ,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საკარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი ... დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. - №54
2017/06/15 №45 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის სტატუსის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/45, 15.06.2017წ) დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. №53
2017/06/15 №44 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/44, 15.06.2017წ) დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. - №52
2017/06/15 №43 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ (09-01-08/43, 15.06.2017წ) დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. - №51
2017/06/15 №42 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულებისა და სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილებაში ცვლილების შეტ ... დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. - №50
2017/06/15 №41 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,სავაჭრო სამრეწვლო პალატის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/41, 15.06.2017წ) ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. - №49
2017/06/15 №40 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/40, 15.06.2017წ) ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. - №48
2017/06/15 №39 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,სატყეო მეურნეობის მართვის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/39, 15.06.2017წ) ნინო ჩხეტია / მიღებულია 23.06.2017წ. - №47
2017/06/14 №38 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ავტ: ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო / ინიც:მთავრობის თავმჯდომარე / მიღებულია 23.06.2017წ. - N46
2017/06/13 №37 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველტა საბჭოს 2016 წლის საქმიანობის ანგარიშის განხილვის პროცედურები ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
2017/06/12 №36 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვის პროექტი, საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას ელგუჯა ბაგრატიონი / ბიურომ არ დაიწყო განხილვის პროცესი - 14.06.2017წ.
2017/06/12 №35 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის უკანონო დაკავების შესახებ ავტ: გია აბულაძე, ელგუჯა ბაგრატიონი / ინიც:უმაღლესი საბჭო
2017/06/07 №34 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,პოლიციის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესახებ ავტ: გია აბულაძე / ინიც: უმაღლესი საბჭო
2017/06/07 №33 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,პატიმრობის კოდექსში“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესახებ გია აბულაძე / უმაღლესი საბჭო 
2017/05/10 №32 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის N5 დადგენილებაში ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 18.05.2017წ. - №41
2017/05/10 №31 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ საფინანსო, საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია / მიღებულია 18.05.2017წ. - №42
2017/05/10 №30 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბ ... მერაბ კარანაძე / გამოთხოვილია 30.05.2017წ. მერაბ კარანაძის წერილით.
2017/05/01 №29 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის N5 დადგენილებაში ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / გამოთხოვილია 18.05.2017წ - ბიუროს სხდომაზე
2017/05/01 №28 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის განსაზღვრისა და უმაღლესი საბჭოს კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების ... საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია / მიღებულია 18.05.2017წ. №40
2017/04/12 №27 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (N09-01-08/27) ავტ: ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ ინიც: მთავრობის თავმჯდომარე/ მიღებულია - პირველი მოსმენა 15.06.2017წ. მეორე მოსმენა 30.06.2017წ. მესამე მოსმენა 12.07.2017წ.

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი