ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

30 სექტემბერი

12:00 სთ. დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 1. პირველადი ჯანდაცვის სექტორში არსებული მდგომარეობა, გამოწვევები და სამომავლო გეგმები.     მომხსენებელი: ნინო ნიჟარაძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი 2. კორონავირუსი (COVID-19) და სეზონური ვირუსები - მიმდინარეობა, გამოწვევები ...

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება #4 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომის მოწვევის შესახებ

26 სექტემბერი

ქალაქი ბათუმი                    26 სექტემბერი, 2022 წელი   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 68-ე მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად, მოწვეულ იქ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2022 წლის 26 სექტემბრის №15 სხდომა

26 სექტემბერი

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი17:00სთ 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/33, 22.09.2022);     მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

21 სექტემბერი

21 სექტემბერი 2022 წელი                      14:00 სთ                                    ბიუროს სხდომათა ოთახი             &n ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

15 სექტემბერი

დღის წესრიგი 15 სექტემბერი, 2022წ.         12.00 სთ 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა; მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე 2. პეტიცია – ...

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი