დავით გაბაიძემ, საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომაზე, აჭარის უმაღლეს საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივა მეო ...

20.06.2022

  აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ - დავით გაბაიძემ, საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომაზე მეორე მოსმენით წარადგინა საქართველოს კანონის პროექტები: „მაჭახლის დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ“ და „საქართველოს ადმინისტრ ...

„იდეები უმაღლესი საბჭოს ღიაობისთვის“ - კონკურსის ფარგლებში შემოსული 10 იდეიდან მომდევნო ეტაპზე გადავიდა ხუთი

20.06.2022

„იდეები უმაღლესი საბჭოს ღიაობისთვის“ - კონკურსის ფარგლებში შემოსული 10 იდეიდან, საკონკურსო კომისიამ, შემდგომი - ხმის მიცემის ეტაპისთვის შეარჩია ხუთი: 1. "უმაღლესი საბჭოს SMS ინფორმაცია" 2. "მიეცი ხმა კანონპროექტს" 3. კონკურსი „ვიცი კონსტიტუცია“ 4. "მოქალაქეთა აქტიური ჩ ...