დავით გაბაიძემ, საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე „მაჭახლის დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ“ და „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამ ...

09.06.2022

  აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ - დავით გაბაიძემ,  საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, უმაღლესი საბჭოს მორიგი საკანონმდებლო ინიციატივა წარადგინა -  საქართველოს კანონის პროექტები: „მაჭახლის დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ“ და „საქართველ ...

ლადო მგალობლიშვილმა საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, მესამე მოსმენით წარადგინა საკანონმდებლო ინიციატივა „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართ ...

09.06.2022

  საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, მესამე მოსმენით განიხილეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებას ითვალისწინებს. კანონის პროექტი აჭარის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცე ...