„იდეები უმაღლესი საბჭოს ღიაობისთვის“ - კონკურსის ფარგლებში შემოსული 10 იდეიდან მომდევნო ეტაპზე გადავიდა ხუთი

20.06.2022

„იდეები უმაღლესი საბჭოს ღიაობისთვის“ - კონკურსის ფარგლებში შემოსული 10 იდეიდან, საკონკურსო კომისიამ, შემდგომი - ხმის მიცემის ეტაპისთვის შეარჩია ხუთი: 1. "უმაღლესი საბჭოს SMS ინფორმაცია" 2. "მიეცი ხმა კანონპროექტს" 3. კონკურსი „ვიცი კონსტიტუცია“ 4. "მ ...

დავით გაბაიძემ, საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომაზე, აჭარის უმაღლეს საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივა მეო ...

20.06.2022

  აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ - დავით გაბაიძემ, საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომაზე მეორე მოსმენით წარადგინა საქართველოს კანონის პროექტები: „მაჭახლის დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ“ და „საქართველოს ადმინისტრ ...